Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.

Please note: This page is a norwegian translation of the World Wide Web Consortium's page on "CSS tips & triks: un-colored scrollbars test". This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/Examples/007/scrollbars-test.

Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av "CSS tips & triks: scrollbar uten farger test" siden av the Word Wide Web Consortium. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/Examples/007/scrollbars-test.

Dersom scrollbarene til nettleseren din viser varger som lilla og blå-grønt, kan du forandre dem tilbake til vanlig ved å bruke et brukerstilark.

Resten av siden er bare tekst som tar opp plass. Blah blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah blah.

More filler. Blah blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah blah.

Litt mer tekst. Blah blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah blah.

Litt mer tekst. Blah blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah blah.

Litt mer tekst. Blah blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah blah blah.

Blah blah blah.

Blah blah blah.

Litt mer tekst. Blah blah blah.