Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.

Please note: This page is a norwegian translation of the World Wide Web Consortium's page on "CSS tips & triks: un-colored scrollbars". This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/Examples/007/scrollbars.

Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av "CSS tips & triks: scrollbar uten farger" siden av the Word Wide Web Consortium. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/Examples/007/scrollbars.

Web Stilark
CSS tips & triks

(Denne siden bruker CSS stilark)

Scrollbar uten farger

Noen nettlesere (IE, Konqueror) har nylig begynt å støtte ustandard CSS egenskapene 'scrollbar-shadow-color', 'scrollbar-track-color' og flere. Disse egenskapene er ulovlige: de er ikke definert i noen av CSS spesifikasjonene og de er heller ikke markert som merkebeskyttet (ved å starte dem med "-vendor-"). Men du kan heldigvis skru dem av.

For å sikre at scrollbarene dine beholder deres normale farger, bruker du brukerstilark og '!important' (viktig) deklarasjonen. Brukerstilarket kan vanligvis finnes via options/settings menyen til nettleseren. I IE finnes den under "Accessibility" kategorien, i Konqueror under "Stylesheets" kategorien.

 1. Om du ikke enda har et brukerstilark, begynner du med å lage en ny CSS fil. Den kan legges hvor som helst.
 2. Tilføy de følgene linjene til brukerstilarket ditt:
  body, html {
   scrollbar-face-color: ThreeDFace !important;
   scrollbar-shadow-color: ThreeDDarkShadow !important;
   scrollbar-highlight-color: ThreeDHighlight !important;
   scrollbar-3dlight-color: ThreeDLightShadow !important;
   scrollbar-darkshadow-color: ThreeDDarkShadow !important;
   scrollbar-track-color: Scrollbar !important;
   scrollbar-arrow-color: ButtonText !important;
  }
 3. Deretter angir du plassen som denne filen ligger i tilsvarende dialogboksen i nettleseren din.

Dette burde ta seg av problemet. Du må kanskje omstarte nettleseren for å se forandringene. For å se om det fungerer kan du ta en titt på en liten test som Bert Bos har laget (og jeg har oversett).

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
created 12 Oct 2001;
last updated $Date: 2009/04/04 16:23:11 $ GMT