Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.

Please note: This page is a norwegian translation of the World Wide Web Consortium's page on "CSS tips & triks: CSS3 rounded corners and drop-shadow test 2". This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/Examples/007/roundshadow1.html.

Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av "CSS tips & triks: CSS3 avrundede hjørner og skygge test 2" siden av the Word Wide Web Consortium. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/Examples/007/roundshadow1.html.

CSS3 avrundede hjørner og skygge test 2

Ser du en lyse-grønn boks med avrundede hjørner og en flokete skygge nedenfor og til høyre? Ikke bekymre deg hvis ikke. Fra og med Januar 2004, har CSS3 egenskapene 'border-radius' og 'box-shadow' bare utkast status.