Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.

Please note: This page is a norwegian translation of the World Wide Web Consortium's page on "CSS tips & triks: CSS3 rounded corners and drop-shadow test". This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/Examples/007/roundshadow1.html.

Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av "CSS tips & triks: CSS3 avrundede hjørner og skygge test" siden av the Word Wide Web Consortium. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/Examples/007/roundshadow1.html.

CSS3 avrundede hjørner og skygge test

Følgene sitaten bør være rød med en rød omriss med avrundet hjørner. Ikke bekymre deg om du ikke ser avrundet hjørner; de er for tiden (Januar 2004) bare foreslått som CSS3 egenskaper og det er sannsynlig at de ikke fungerer, utenom i eksperimentelle nettlesere.

Dette er en uinteressant sitat. Men i det minste er den signert.

Anonym

Denne burde ha en flokete skygge (blur radius 0.3em) som forlenger seg ca. 0.5em nedenfor og til høyre av boksen som sitaten er inni. Dette er også forsåvidt bare foreslått for CSS3:

Dette er en uinteressant sitat. Men i det minste er den signert.

Anonym

Og den tredje kombinerer avrundede hjørner med en flokete skygge som er like avrundet:

Dette er en uinteressant sitat. Men i det minste er den signert.

Anonym