Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.

Please note: This page is a norwegian translation of the World Wide Web Consortium's page on "CSS tips & triks: indented paragraphs". This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/Examples/007/indent.

Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av "CSS tips & triks: indenterte paragraf" siden av the Word Wide Web Consortium. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/Examples/007/indent.

Web Stilark
CSS tips & triks

(Denne siden bruker CSS stilark)

Indenterte paragraf

Eiffel tower

Skalert modell av Eiffeltårnet i Parc Mini-France

Her er noe enkelt: indentering av den første linjen av hver paragraf. Mange synes at det er lettere å lese dette en tomme linjer mellom paragraf, spesielt for lange sider med tekst, og det tillater også at tomme linjer kan reserveres til viktigere pauser i siden.

Trikset er at man må bare indentere paragraf som følger andre paragraf. Den første paragrafen på en side trenger ikke indentering, og det gjør heller ikke paragraf som følger et diagram, tittel, eller noe annet som ikke henger sammen med teksten. Reglene er faktisk ganske enkle:

p {
  margin-bottom: 0 }
p + p {
  text-indent: 1.5em;
  margin-top: 0 }

Dette indenterer den første linjen av bare paragrafene som følger andre avsnitt. Den avskaffer også mellomrom nedenfor all paragraf og ovenfor alle indenterte paragraf. Men i praksis finner man at man trenger enda unntagelser.

På denne siden, for eksempel, finnes P elementer som blir brukt til bildetekst til bilder (se “Bilder & bildetekst” eksemplet). Vi har gjort det slik at teksten til disse er sentrert, og derfor burde de ikke indenteres. En enkel regel 'p.caption {text-indent: 0}' sikrer dette. Du kan se at vi faktisk brukte den regelen i eksemplet.

Vi kan nå bruke flere mengder mellomrom blant paragraf for å antyde viktige pauser i teksten. Lå os definere tre forskjellige "classes" (klasser): ltb (liten tematisk pause), mtp (medium tematisk pause) og stp (stor tematisk pause). Vi har gitt disse avsnitt en klasse av ltp, slik at du kan se effekten.

p.ltp { text-indent: 0; margin-top: 0.83em }
p.mtp { text-indent: 0; margin-top: 2.17em }
p.stp { text-indent: 0; margin-top: 3.08em }

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
created 17 Jan 2001;
last updated $Date: 2009/04/04 16:23:11 $ GMT