Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.

Please note: This page is a norwegian translation of the World Wide Web Consortium's page on "CSS tips & triks: font styles". This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/Examples/007/fonts.

Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av "CSS tips & triks: font stiler" siden av the Word Wide Web Consortium. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/Examples/007/fonts.

Web Stilark
CSS tips & triks

(Denne siden bruker CSS stilark)

Font familier

Font stiler

Font familier

Utenom farge er fonten trolig den mest grunnleggende egenskapen av en side. På denne siden viser jeg ingen "triks", men heller de forskjellige font variasjonene som CSS tillater.

Siden ikke alle fonter er tilgjengelige på alle PCer (det finnes tusenvis av fonter, og de fleste er ikke gratis), tilfører CSS et system å falle tilbake på. Du lister først fonten som du foretrekker, deretter fontene som du vil skal brukes isteden, dersom de(n) første ikke er tilgjengelig(e), og du burde ende listen med en generisk font, som det finnes fem av: serif, sans-serif, monospace, cursive og fantasy.

Den følgene tabellen viser eksempler av forskjellige fonter (nettleseren din støtter kanskje ikke alle) og du kan se hvordan nettleseren din takler hver av de fem generiske:

'sans-serif': normale fonter uten serif
Arial, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Helvetica, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Gill Sans, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Lucida, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Helvetica Narrow, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'serif': normale fonter med serif
Times, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Times New Roman, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Palatino, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Bookman, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
New Century Schoolbook, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'monospace': fonter med fiksert vidde
Andale Mono, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Courier New, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Courier, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Lucidatypewriter, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Fixed, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'cursive': fonter som emulerer håndskrift
Comic Sans, Comic Sans MS, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Zapf Chancery, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Coronetscript, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Florence, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Parkavenue, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'fantasy': dekorative fonter, for titler, osv.
Impact, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Arnoldboecklin, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Oldtown, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Blippo, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Brushstroke, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog

Font stiler

De fleste fontene har forskjellige stiler i samme familie, vanligvis en tjukk og italisk, men ofte en tjukk italisk stil, ikke fult så vanlig en liten-caps (små store bokstaver) versjon, og i et par tilfeller ekstra-lett/ekstra-tjukk eller strekket/kondensert versjoner.

Tabellen nedenfor viser en mengde forskjellige stiler. Med mindre du har en veldig rik samling med fonter, kommer de fleste rekkene til å se like ut.

Regelen serif sans-serif
Stiler
font-style: normal The Quick… The Quick…
font-style: italic The Quick… The Quick…
font-style: oblique The Quick… The Quick…
Vekter
font-weight: 100 The Quick… The Quick…
font-weight: 200 The Quick… The Quick…
font-weight: 300 The Quick… The Quick…
font-weight: normal The Quick… The Quick…
font-weight: 500 The Quick… The Quick…
font-weight: 600 The Quick… The Quick…
font-weight: bold The Quick… The Quick…
font-weight: 800 The Quick… The Quick…
font-weight: 900 The Quick… The Quick…
Varianter
font-variant: normal The Quick… The Quick…
font-variant: small-caps The Quick… The Quick…
Strekket
font-stretch: ultra-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: extra-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: semi-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: normal The Quick… The Quick…
font-stretch: semi-expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: extra-expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: ultra-expanded The Quick… The Quick…

I CSS3 finnes mer enn en eneste stil: 'font-effect' gjør det slik at bokstaver ser gravert eller preget.

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
created 17 Jan 2001;
last updated $Date: 2009/04/04 16:23:10 $ GMT