Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.

Please note: This page is a norwegian translation of the World Wide Web Consortium's page on "CSS tips & triks: alternative style sheets". This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/Examples/007/alternatives.

Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av "CSS tips & triks: alternative stilark" siden av the Word Wide Web Consortium. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/Examples/007/alternatives.

Web Stilark
CSS tips & triks

(Denne siden bruker CSS stilark)

Alternative stilark

Et dokument trenger ikke bare ha et eneste stilark. Du kan anvise til leseren et stilark som forhåndsvalg og så mange alternative som du vil. Denne siden, for eksempel, har som alternative alle W3C Core Styles (W3C Kjerne Stiler), i tillegg til to stilark fra andre plasser på internettet: David Baron).

Hvordan brukeren kan bytte mellom alternativene kommer an på nettleseren. Ikke alle nettleser tilbyr en meny enda, men i Netscape 6, for eksempel, kan du finne alle stilarkene under "View" menyen -> "Use Stylesheet".

For å inkludere ekstra stilark, er det nok å tillegge flere <LINK> elementer i dokumentet sin "header", med de rette REL og TITLE egenskapene, som følger. (Jeg har utelatt noen stilark; se koden til denne filen for enda flere linker.)

 <link rel="stylesheet"
  title="Gold (right, fixed) + navbar"
  href="../threepart-f.css">

 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Oldstyle"
  href="http://www.w3.org/StyleSheets/Core/Oldstyle">

 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Modernist"
  href="http://www.w3.org/StyleSheets/Core/Modernist">
 ...
 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Steely"
  href="http://www.w3.org/StyleSheets/Core/Steely">

 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Forest (by David Baron)"
  href="http://dbaron.org/style/forest">

 <link rel="alternate stylesheet"
  title="Plain (by David Baron)"
  href="http://dbaron.org/style/plain">

Grupper av linker med samme TITLE blir automatisk kombinert i ett eneste stilark.

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
created 17 Jan 2001;
last updated $Date: 2009/04/04 16:23:10 $ GMT