Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.

Please note: This page is a norwegian translation of the home page of the World Wide Web Consortium's section on "CSS trips & tricks". This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/Examples/007.

Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av hjemme siden til "CSS tips & triks" seksjonen av the Word Wide Web Consortium. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/Examples/007.

Web Stilark
CSS tips & triks

(Denne siden bruker CSS stilark)

Bilder/bildetekst

En fiksert meny

Indenterte avsnitt

Alternative stilark

Meny med tabs

Scrollbar uten farger

Jevn/Ujevn

Meny med tabs

Fonter

Sentrering

Skygger

Skygger på tekst

Avrundet hjørner & skygger

Tips & triks

En tilfeldig samling av CSS eksempler og hjelp i å bruke dem.

 1. Bilder & Bildetekst
 2. En fiksert meny
 3. Indenterte avsnitt
 4. Alternative stilark
 5. Meny med tabs
 6. Bli kvitt farger på scrollbar (brukerstilark)
 7. Jevn/Ujevn: farge på annenhver rad
 8. Meny med tabs
 9. En grafisk fremstilling som sammenligner font stiler
 10. Horisontal og vertikal sentrering
 11. Bokser med skygger
 12. Tekst med skygger
 13. Avrundet bokser og uskarpe skygger

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
created 17 Jan 2001;
last updated $Date: 2009/04/04 16:23:10 $ GMT