Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.

Please note: This page is a norwegian translation of the World Wide Web Consortium's Working group member page. This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/CSS/members.php3.

Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av CSS Arbeidsgruppen til Word Wide Web Consortium sin medlem side. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/CSS/members.php3.

Cascading Style Sheets
CSS arbeidsgruppen

(Denne siden bruker css stilark)

CSS arbeidsgruppen [link for medlemmer] er ansvarlig for å opprettholde CSS.

Den arkiverte mailing listen www-style@w3.org er åpen for alle. Du kan abonnere deg selv (mer informasjon). Denne plassen er foretrukket til diskusjoner fordi medlemmene av arbeidsgruppen kan se dem. Vennligst ikke bruk listen til typen spørsmål som “Hvordan kan jeg...” Bruk comp­.infosystems­.www­.authoring­.stylesheets (“ciwas”) eller se “Lær deg CSS.”

Nåværende utkast av CSS spesifikasjoner og forklaringer finnes på “nåværende arbeid” siden. I mars 2008 begynte gruppen å bruke Tracker for å holde oversikt over problemer, handlinger og medlemmene i gruppen. Se også arbeidsgruppen sine oppdrag (fra 2008-2010).

Medlemmer

Nedenfor er hele listen av W3C medlemorganisasjoner som deltar i CSS arbeidsgruppen med en eller flere medlemmer. (Se “Hvordan bli W3C medlem” for informasjon om å bli W3C medlem.)

CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos, CSS kontakt
Laget 22 Jan 2004. Sist oppdatert $Dato: 2009/04/18 19:37:22 $ GMT