Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.

Please note: This page is a norwegian translation of the home page of the World Wide Web Consortium's section on "Learning CSS" (Cascading Style Sheets). This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/CSS/learning.

Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av hjemme siden til "Lær deg CSS" (Cascading Style Sheets) seksjonen av the Word Wide Web Consortium. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/CSS/learning.

Cascading Style Sheets
Lær deg CSS

(This page uses CSS style sheets)

Bøker

Resurser på nettet

CSS Validator

Liste av linker

Forum

CSS Test Programvare

W3C Kjerne Stiler

For nybegynnere, Starting with HTML + CSS lærer man å lage et stilark (Style sheet). For en rask introduksjon til CSS kan du prøve kapittel 2 av Lie & Bos eller Dave Raggett's intro to CSS. Ellers kan du se eksempler av å legge stil til XML og CSS tips & triks.

CSS resurser på nettet

Noen resurser på andre språk:

العربية/Arabisk:
serdal.com – CSS (opplæring, fremstilling, linker og bøker).
درس CSS (CSS Opplæring)
Català/Katalansk:
Curs de CSS (CSS kurs).
简体中文/Kinesisk:
层叠样式表单教程 (CSS Opplæring)
CSS教程 (CSS Opplæring)
CSS 学习指南 (CSS Opplæring)
繁體中文/Kinesisk (Tradisjonell):
Cascading Style Sheets (串接樣式表)的基本介紹 (CSS Opplæring)
Dansk/Dansk:
WebTip.dk – Vejledning i brug af Typografiark på Dansk.
CSS Tutorial
Nederlands/Nederlandsk:
Handleiding HTML (HTML og CSS manual).
Suomi/Finsk:
The University of Jyväskylä's kurs i CSS1, en liten instruering til CSS2, spesielt posisjoner, og sider om tilgjengelighet og XHTML 1.1.
CSS-opetus (en del av flere som også handler om HTML and XSL).
CSS-opas (artikler om CSS)
Français/Fransk:
SELFHTML – Feuilles de style CSS (den franske oversettelsen av den tyske SELFHTML siden).
Alsacréations (XHTML, CSS et standards web).
Que signifie CSS? (Introduksjon til CSS av Ethan Puspparajah med NRJ Design.)
Pompage (oversettelser av engelske artikler)
Tutoriel CSS (HTML.net).
Deutsch/Tysk:
Ordnung muss sein (første del), av Stefan Mintert.
CSS-Referenz (fra ei bok av Ulrike Häßler).
SELFHTML – HTML-Dateien selbst erstellen av Stefan Münz.
HTMLWorld – CSS av Jan Winkler.
bjoernsworld.de av Björn Höhrmann.
Intensivstation av miss monorom.
The Styleworks, av Klaus Langenberg.
CSS Tutorial
WSSExpert.de, übersetzte w3.org Texte (oversettelser) av Axel Friedrich.
עִבְרִית/hebraisk
מדריך CSS (CSS Opplæring)
Italiano/Italiansk:
Fogli di stile (CSS).
CSS Tutorial
日本語/Japansk
Cascading Style Sheets 滝状直列的様式 (CSS Japanske Lære Ressurser)
한국어/Koreansk
CSS 소개 (Lær CSS)
CSS Reference
Norsk/Norsk:
Introduksjon til CSS (introduction to CSS).
Polski/Polsk:
Kurs języka HTML – poradnik webmastera: Style (deler av en instruksjon til Polske web-side utviklere).
Kurs CSS (CSS Opplæring)
Português Brasileiro/Portugesisk (Braziliansk):
Tutoriais CSS by Maurício Samy Silva
CSS desde o início (oversettelse av Maurício Samy Silva av CSS from the Ground Up.
CSS Tutorial (oversettelse av Maurício Samy Silva av den danske CSS instruksjon av Jonas Astrup)
Русский/Russisk:
Продвинутая CSS-верстка: шаг за шагом – Вёрстка – Webmascon (en samling av artikler om CSS som har blitt oversatt).
Учебник CSS (HTML.net).
Español/Spansk:
Tejedores del Web – Hojas de estilo CSS, en del av Tejedores del Web (Web weavers).
Ovillo, la lista de distribución de CSS en castellano (Spansk mailingliste for brukere av CSS).
Tutorial CSS

Ressurser på engelsk:

Bøker

Et utvalg av bøker om CSS (i tilfeldig rekkefølge). Bemerk at jeg ikke har lest mesteparten.

Diskusjon forum

Mailinglister og Usenet Newsgroups grupper.

Underordnet ressurser

Ressurser som samler linker til andre ressurser. (Som gjør denne lista enda en samling… )

All (offentlige) presentasjoner gitt av W3C personale finnes på W3C "Talks" (Prat) siden.

CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos, CSS kontakt
Laget 4 Feb 2002. Sist oppdatert $Dato: 2009/02/09 12:37:06 $ GMT