Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.

W3C

Please note: This page is a norwegian translation of the World Wide Web Consortium's page about their CSS Buttons. This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/Menu.

Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av Word Wide Web Consortium sin side om CSS knappene deres. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/Menu.

CSS Knapper

Du må gjerne legge CSS knappene nedenfor til sidene dine som bruker stilark, så lenge de følgende krav oppfylles:

  1. Du kan bare bruke knapper som er hentet fra adressene nedenfor
  2. Knappene skal ikke brukes på en måte som antyder W3C sponsing eller støtte av produktet, tjenesten, eller siden din.
  3. Knappene skal ikke brukes til å nedvurdere W3C, dets medlem organisasjoner, tjenester eller produkter.
  4. Logoen må våre en aktiv lenke til http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons
CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssos
Laget med CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/mwcos
CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssom
Knappene nedenfor er delvis gjennomsiktige slik at de "tilpasser" til miljøet. Skjønner du? De tre knappene knappene blir vist foran forskjellige bakgrunnsfarger (midlertidig bruker vi BGCOLOR attributten):
CSS Laget med CSS CSS
CSS Laget med CSS CSS
CSS Laget med CSS CSS
CSS Laget med CSS CSS
URLene til knappene ovenfor er (fra venstre til høyre) http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssts, http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/mwcts og http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/csstm.
Valid CSS! Om du bruker denne knappen hevder du at alle CSS stilarkene på siden din har blitt sjekket og er uten feil. Besøk CSS validator og sjekk siden din: validatoren forteller deg om du kan bruke logoene, og i så fall, hvordan.

Logo laget av Verso [lenke tilbake til 1997] med W3C medlemmer.

Håkon Lie