Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.

CSS

Please note: This page is a norwegian translation of the World Wide Web Consortium's landing page for their CSS buttons. This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/.

Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av siden til Word Wide Web Consortium som man lander på om man trykker en av deres CSS knapper. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/.

Dokumentet du kom fra bruker stilark (CSS) for å forbedre presentasjonen. CSS er en Anbefaling fra World Wide Web Consortium (W3C) som gir forfattere og lesere mer kontroll av utseende og framstillingen til HTML & XML dokumenter.

Ved bruk av CSS, kan du kontrollere:

... og mye mer.

Du kan legge et stilark i et HTML dokument, eller sette inn en lenke til et eksternt stilark som kan påvirke så mange dokumenter som du vil.

Blant fordelene til forfattere av å bruke CSS er:

CSS implementeres i mange nettlesere, til og med Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Konqueror og Netscape Navigator.

For mer informasjon om CSS, spesifikasjonen sin, opplæring og eksempler, se CSS ressurs siden.

Om du skriver sider forbedret med CSS, sjekk ut knapper du kan legge til!


CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0!

Steven Pemberton
Bert Bos