Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.

Please note: This page is a norwegian translation of the home page of the World Wide Web Consortium's section on Cascading Style Sheets (CSS). This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/CSS/.

Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av hjemme siden til "Cascading Style Sheets" (CSS) seksjonen av the Word Wide Web Consortium. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/CSS/.

Cascading Style Sheets
hjemme side

(Denne siden bruker CSS stilark)

Nyheter

Lær CSS

CSS Nettlesere

CSS Redigerings-program

Spesifikasjoner
1, 21, 3

CSS Test Liste

W3C Kjerne Stiler

Også: info for utviklere, SAC, oversettelser, arbeidsgruppe

(fram til neste seksjon)

Cascading Style Sheets (CSS) er en enkel mekanisme for å legge stil (for eksempel font, farger, mellomrom) til web-dokumenter. Hjelpesider, bøker, epost-lister for brukere, osv. finnes på “lær CSS” siden. For bakgrunnsinformasjon om stilark kan du se Web-Stilark siden. Diskusjoner om CSS utføres på (arkivet) www-style@w3.org mailinglisten (og noen ganger på CSS bloggen) og på comp.infosystems.www.authoring.stylesheets.

Nyheter

(fram til neste seksjon)

(For kunngjøringer av nye CSS (utkast) spesifikasjoner, se “CSS nåværende arbeid.”)

Noe å tillegge? La meg vite!

CSS Nettlesere

(fram til neste seksjon)

Den enkleste måten å begynne med å eksperimentere med stilark er å laste ned en av nettleserne som støtter CSS. Ikke alle nettleserne nedenfor implementerer fulle spesifikasjonen, men utgivelser kommer såpass ofte at dette burde snart forandres. Flere nettsider forklarer bug og problem-omveier.

De følgene kildene dokumenterer nivået av støtte i flere nettlesere:

Programvare for å utvikle CSS

(fram til neste seksjon)

For øyeblikket støtter de fleste programvarene til utvikling av web sider CSS stilark. Listen nedenfor er langt ifra komplett, men inneholder (i kronologisk rekkefølge) alle programvarene som vi har fått beskjed om

Annet Programvare

(fram til neste seksjon)

CSS Spesifikasjoner

CSS har flere nivåer og profiler. For det meste så implementerer desktop nettlesere nivå 1, 2 eller 3, mens andre program implementerer den rette profilen til deres plattform: mobil telefon, PDA, fjernsyn, printer, språk-syntetisering, osv..

Andre spesifikasjoner som omhandler CSS:

Bok: “Cascading Style Sheets” (3rd ed.) – errata

Historien om CSS forklares i kapittel 20 av boka Cascading Style Sheets, designing for the Web, av Håkon Wium Lie og Bert Bos (2nd ed., 1999, Addison Wesley, ISBN 0-201-59625-3)

CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0! RSS feed Atom feed

Bert Bos, CSS contact
Last updated $Date: 2008/12/04 15:30:11 $ GMT