Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.

Please note: This page is a norwegian translation of the home page of the World Wide Web Consortium's section on Style Sheets. This translation was written by Bjorn Enki, and may contain translation errors. For the original english version, please visit http://www.w3.org/Style/.

Vennligst bemerk: Dette er en norsk oversettelse av hjemme siden til "Style Sheets" (Stilark) seksjonen av the Word Wide Web Consortium. Denne oversettelsen er skrevet av Bjorn Enki, og inneholder muligens feiloversettinger. For den originale og oppdaterte versjonen (på engelsk), vennligst se http://www.w3.org/Style/.

Web Stilark
hjemme side

(Denne siden bruker stilark)

Hva er nytt?

Hva er “stilark”?

Media utklipp

Konferanser

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM & SAC

“Forhåpentligvis kommer fremtidige Web innovasjoner til å emulere eksempelet satt av Web Consortiumet i sammenheng med CSS”

— Jakob Nielsen

Hva er nytt?

Se “hva er nytt?” seksjonene til CSS og XSL.

Hva er "stilark"?

Stilark (Style sheets) beskriver hvordan dokumenter blir presentert på skjermer, i trykk, til og med hvordan de uttales. W3C har vært aktive i å promotere bruk av stilark på nettet siden Consortiumet ble stiftet i 1994. "Style Activity" (Stil Aktiviteten) har produsert flere "W3C Recommendations" (W3C Anbefalinger) (CSS1, CSS2, XPath, XSLT). CSS er særlig utbredt i nettlesere.

Ved å tillegge stilark i strukturerte dokumenter på nettet (f.eks. HTML), kan både forfattere og lesere påvirke presentasjonen av dokumenter uten å ofre enhet-uavhengighet eller å måtte ta i bruk påfunnet HTML tagger.

Den enkleste måten å begynne eksperimentering med stilark er å finne en nettleser som støtter CSS. Diskusjoner om stilark blir utført på www-style@w3.org mailing listen og på comp.­infosystems.­www.­authoring.­stylesheets.

W3C Style Activity utvikler også XSL, som består av en kombinasjon av XSLT og “Formatting Objects” (Formatering Objekter) (XSL-FO).

Hvorfor ha to forskjellige Stilark språk?

Lurer du på hvilket du skal velge? Les "CSS & XSL"

Faktumet at W3C har utviklet XSL i tillegg til CSS has forårsaket en del misforståelser. Hvorfor utvikle et annet stilark språk når den første er enda ikke ferdig? Svaret er demonstrert i tabellen nedenfor:

CSS XSL
Kan brukes med HTML? ja nei
Kan brukes med XML? ja ja
Transformasjon språk? nei ja
Syntaks CSS XML

Forskjellen er at CSS kan brukes til å legge stil til HTML & XML-dokumenter. XSL, derimot, er i stand til å transformere dokumenter. For eksempel kan XSL brukes til å transformere XML data om til HTML/CSS dokumenter på Web serveren. På denne måten komplimenterer språkene hverandre og kan brukes sammen.

Begge språkene kan brukes til å legge stil til XML dokumenter.

CSS og XSL bruker den samme underliggende formaterings modellen og designere har derfor tilgang til de samme formatering funksjonene i hvert språk. W3C jobber hardt med å sikre at plattform-uavhengig implementeringer av formaterings modellen er tilgjengelige.

En notering av W3C om "Bruk av XSL og CSS sammen".

Media Utklipp

Om du er ny til subjektet vil du gjerne lese media utklipp om stilark:

Se CSS og XSL for flere (og nyere) artikler.

CSS

Informasjon om knappene på bunnen av denne siden er tilgjengelig på knapp siden og på CSS validator.

"Cascading Style Sheets" (CSS) er en stilark mekanisme som har vært utviklet spesifikt for å møte behovene til web designere og brukere.

XSL

W3C har en "Working Group" (arbeidsgruppe) som utvikler eXtensible Style Language (XSL). XSL bygger på DSSSL og CSS og er først og fremst beregnet for meget strukturert XML data som, f.eks., trenger rekkefølge endring av element før presentasjon. For mer informasjon om XSL se W3C XSL ressurs siden.

DSSSL

DSSSL er en dokument tre transformasjon og stil språk med mange tilhengere i SGML kommunen. DSSSL ressurser på internettet:

CSS-DOM & SAC

En CSS fil kan bli laget og forandret “for hånd,” f.eks., som en vanlig tekst fil, men du kan også skrive program i ECMAscript, Java eller et av flere andre språk, som manipulerer en stilark. Dette er faktisk så vanlig, at det finnes flere programvare samlinger av nyttige funksjoner tilgjengelig. For å hjelpe med å gjøre tilgjengelig slike program & samlinger til flere pc plattformer har W3C utviklet en spesifikasjon som kalles CSS-DOM, som definerer et sett av funksjoner, som alle slike samlinger må tilby.

CSS Dokument Objekt Modellen er en API ("Abstract Programming Interface") (Abstrakt Programmeringsgrensesnitt) for manipulering av CSS (og til en viss grad andre stil språk også) fra inni et program. en API spesifikasjonen av et Programvare samling. Du kan se på det som en manuell: den beskriver funksjoner og parametrene deres, men inneholder faktisk ikke selve koden.

Det finnes flere CSS-DOM samlinger tilgjengelig, for forskjellige plattformer. Mange er gratis, og mange nettlesere har en CSS-DOM samling innebygget, for bruk av ECMAScript program.

SAC ("Simple API for CSS") (Enkel API til CSS) komplimenterer CSS-DOMen. CSS-DOMen inneholder funksjoner for å manipulere en stilark etter den har blitt lastet i minnet; funksjonene definert av SAC hjelper med analysering av stilark, f.eks., i overføring av et stilark fra en fil inn i minnet.

CSS-DOM er en W3C Anbefaling. SAC er et prosjekt som er under utvikling. Mer programvare (utenom nettlesere) er listet på CSS oversikt siden.

Konferanser, verksted, forskning

W3C laget og representanter av W3C medlemmer gir ofte presentasjoner.

Dynamisk HTML

Dynamisk HTML er et begrep som er brukt for å forklare HTML sider med dynamisk innhold. CSS er en av tre komponenter i dynamisk HTML; de andre to er selve HTML og JavaScript (som blir standardisert under navnet EcmaScript). De tre komponentene er stiftet sammen med DOM, Dokument Objekt Modellen.

Liknende ressurser

CSS Valid
CSS!

Bert Bos, W3C Style Activity Lead
Webmaster
Sist oppdatert: $Dato: 2008/11/10 04:12:2 $ GMT

Copyright  © 1997-2005 W3C (MIT, ERCIM, Keio)

Bjørn Enki professional website design offers custom website design services internationally, with a focus on Los Angeles website design.